Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów.

 

Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części:

  • teoretycznej ( test jednokrotnego wyboru, przeprowadzany podczas lekcji techniki- online w roku szkolnym 2019/2020
  • praktycznej (data egzaminu 15-17. 09.2020 r.)

 

 

Terminarz egzaminu praktycznego na Kartę Rowerową w Szkole Podstawowej nr 12 w Gdańsku w roku szkolnym 2020/2021

L.p.

Data

Klasa

 

Godzina

Uwagi

1.

16.09.2020

5a

Egzamin praktyczny

10:15 lekcja techniki

Miasteczko Rowerowe-SP 12

2.

15.09.2020

5b

Egzamin praktyczny

12:25

Miasteczko Rowerowe-SP 12

3.

16.09.2020

5c

Egzamin praktyczny

11:20 lekcja techniki

Miasteczko Rowerowe-SP 12

4.

16.09.2020

5d

Egzamin praktyczny

12:25 lekcja techniki

Miasteczko Rowerowe-SP 12

5.

15.09.2020

5e

Egzamin praktyczny

12:25

Miasteczko Rowerowe-SP 12

6.

15.09.2020

Uczniowie klasy 5a,5b,5f,5g

Egzamin praktyczny

12:25

Miasteczko Rowerowe-SP 12

ZDAJĄCY EGZAMIN PRAKTYCZNY MUSZĄ POSIADAĆ OBOWIĄZKOWO KASK !!!

Informuję, iż w przypadku złych warunków pogodowych egzamin praktyczny może zostać odwołany

 

koordynator w SP12

Nina Pawlicka-Śledź