W dniach 12-25 marca 2020r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej zawieszone zostają zajęcia dydaktyczne.

Dni 12 i 13 marca 2020r. to okres przejściowy, w którym szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów z klas 1-3, dla których nie zdążą Państwo zorganizować opieki. W tym czasie nie będą wydawane obiady.

Od dnia 16 marca 2020r. szkoła będzie całkowicie zamknięta.

Wszystkie dzieci uczęszczające na posiłki będą miały te dni odliczone. Nie ma potrzeby zgłaszania nieobecności w tym okresie.

Bardzo Państwa proszę o bieżące śledzenie komunikatów na stronie internetowej naszej szkoły oraz stosowanie się do wytycznych. Zawieszenie zajęć ma służyć nierozprzestrzenianiu się wirusów. Dzieci i młodzież powinny pozostawać w tym czasie we własnych domach.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku

Iwona Furmańczuk

.

Poniżej link do komunikatu na stronie MEN

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach