Strajk nauczycieli zostaje zawieszony z dniem 27.04.2019r.

W związku z powyższym od dnia 29.04.2019r. zajęcia dydaktyczne

i opiekuńczo-wychowawcze odbywać się będą zgodnie z planem.

 01.05. ( środa) i 03.05. ( piątek) są dniami ustawowo wolnymi od zajęć

dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

02.05. ( czwartek)  - ustalono dodatkowym  dniem wolnym
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Szkoła zapewnia opiekę w świetlicy ( w budynku głównym szkoły)
od godziny 6.30 do 17.00. W tym dniu nie będzie obiadów.