Konkurs fizyczny „Fizyczne Oka Mgnienie”

 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas VII-VIII do udziału w konkursie fotograficzno- fizycznym "Fizyczne oka mgnienie".
 

Regulamin konkursu

 1. Celem konkursu jest:
 • zachęcanie uczniów do samodzielnego przeprowadzania eksperymentów i rejestrowania zjawisk fizycznych
  w otaczającym świecie,
 • budzenie i rozwój zainteresowań fizyką,
 • rozwijanie pasji i uzdolnień,
 • doskonalenie umiejętności fotografowania.

 

 1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku.

 

 1. Czas trwania konkursu: 12 listopada – 6 grudnia 2019r

 

 1. Uczestnicy konkursu wykonują fotografię zjawisk fizycznych zaobserwowanych w otaczającym świecie lub fotografię doświadczenia zaprojektowanego i wykonanego samodzielnie.
 2. Przystąpienie do  konkursu następuje przez dostarczenie prac fotograficznych.

Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia regulaminu konkursu oraz zapewnia, że:

-posiada pełnię praw autorskich zgłaszanej pracy,

-wykonał pracę osobiście,

-nie skopiował fotografii wykonanej przez inne osoby,

-nie narusza praw autorskich osób trzecich.

 

 1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 prace.

 

 1. Minimalny rozmiar fotografii – format 15x21 cm lub 21x30 cm.

 

 1. Zdjęcia umieszczamy na brystolu (format  A2) w formie plakatu.

Informacje, które powinny znaleźć się kolejno na plakacie:

 • tytuł nadany przez autora,
 • zdjęcie,
 • okoliczności i sposób wykonania zdjęcia (aparat cyfrowy, telefon),
 • fizyczny opis sfotografowanego zjawiska fizycznego wraz z uwzględnieniem pojęć i zasad fizyki,
 • dane autora ( imię i nazwisko, klasa ).

 

 1. Prace konkursowe należy dostarczać do nauczycieli fizyki.

 

 1. Termin składania prac: 6 grudnia 2019 r. Rozstrzygnięcie 13 grudnia 2019r.

 

 1. Prace oceniać będzie komisja w składzie:
  p. Marta Kadylak, p. Adam Soborowski, p. Ilona Mocarska

 

Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

Organizatorzy konkursu wyłonią 6 najlepszych prac.

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla I, II i III miejsca.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.

 

Postanowienia końcowe:

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika.

Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników konkursu praw autorskich osób trzecich.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Nauczyciele fizyki