Konkurs fotograficzno-plastyczny  „Witaminy w obiektywie”

 Konkurs przeznaczony dla uczniów klas II i III

  • Cel: propagowanie zdrowego trybu życia
  • Format prac A4 - zdjęcie wraz z ramką wykonaną dowolną techniką płaską (rysunek, mozaika, wyklejanka, collage…)
  • Termin składania prac: do 05 listopada 2018
  • Miejsce: sala 310 p. A. Merchel lub 311 p. B. Rut
  • Prace musi być podpisana na odwrocie: imię, nazwisko, klasa.
  • Wzięcie udziału w konkursie jest jednocześnie zgodą na publikację pracy.

 Serdecznie zapraszamy!

Zespół SzPZ