• Konkurs przeznaczony dla uczniów SP nr 12    klas 1-3.
  • Technika pracy dowolna: rysunek,    wyklejanka, mozaika, collage...(nie używamy materiałów sypkich, typu kasza, ryż)
  • Format pracy: A4

  Podpisane prace (tylko na odwrocie), oddajemy wychowawcy lub przynosimy   do Sal: 310  lub 311

 

Prosimy o wyraźne podanie imienia, nazwiska i klasy autora.

Termin składania prac: 22.X.2021(ostatecznie).

Oceniane będą prace oryginalne, estetyczne, samodzielnie wykonane i podpisane czytelnie

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.

 

Zapraszamy do udziału.

Szkolny Zespół Promujący Zdrowie

Anna Merchel, Barbara Rut