REGULAMIN KONKURSU NA OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA :
 • Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń klas 1 – 3  naszej szkoły.
 • Dopuszczona jest niewielka pomoc dorosłych przy wykonywaniu zadania.
 • Stworzone na konkurs prace powinny być podpisane przez autora wg wzoru: imię i nazwisko, klasa i wiek.
 1. CELE KONKURSU:
 • Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej;
 • stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;
 • powrót do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych;
 • umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
 1. ORGANIZATOR:
 • Mini Samorząd Uczniowski
 1. ZADANIE KONKURSOWE:

Ozdoby bożonarodzeniowe na choinkę wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej, preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, sznurek, suszone owoce, papier, różnego rodzaju ziarna itp.

 1. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:

Prace należy dostarczyć do 6 grudnia 2019 roku do s. 119.

 1. OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:
 2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa.
 3. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
 • oryginalność,
 • pomysłowość,
 • estetyka wykonania,
 • zastosowanie elementów ekologicznych.
 1. Organizator przewiduje dyplomy za miejsca, nagrody rzeczowe.
 2. Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
 3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Otrzymane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator konkursu przekazuje je na jarmark Bożonarodzeniowy organizowany w SP12 przez Radę Rodziców.

Udział w konkursie jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na umieszczenie informacji o wygranej na stronie internetowej szkoły.