,,Najładniejszy kotylion na obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości”.

Minisamorząd Uczniowski zaprasza uczniów z klas 1-3 do wzięcia udziału w konkursie plstycznym

,,Najładniejszy kotylion na obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości”

 

Cele główne:

- przygotowanie kotylionów na obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości

- kształtowanie świadomości patriotycznej

 

Cele szczegółowe:

- rozwijanie kreatywności i umiejętności plastycznych

- promowanie twórczego spędzania czasu wolnego

- zaprezentowanie twórczości plastycznej uczniów

                

Format :

- technika dowolna

 

Kryteria oceny:

- pomysłowość w ujęciu tematu

- ciekawa technika plastyczna

- spójność z tematem konkursu

- estetyka wykonania

- samodzielność wykonania

 

Termin i miejsce składania prac:

- prace należy dostarczyć do 31 października 2018r. do sali 119

 

Organizatorzy konkursu:

- Minisamorząd Uczniowski

Prace muszą zawierać: imię, nazwisko oraz klasę autora.