Zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno-technicznym „Ozdoba Bożonarodzeniowa”

 

Cele konkursu:

- rozwijanie zainteresowań plastycznych

- kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia

- rozbudzanie wyobraźni plastycznej oraz własnej kreatywności

.

Regulamin konkursu:

  • konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-6 lat ze wszystkich klas „0”
  • warunkiem uczestnictwa jest wykonanie ozdoby Bożonarodzeniowej w dowolnej formie i dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej
  • każda praca powinna zawierać opis (imię, nazwisko, wiek dziecka i klasa)
  • prace oceniane będą przez specjalnie powołane, niezależne jury
  • prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: oryginalność, pomysłowość, samodzielność wykonania, estetyka wykonania, wkład pracy autora
  • prace należy dostarczyć do 03.12.2019r. do p.Anny Klawikowskiej z kl.02
  • złożone prace konkursowe przechodzą na własność organizatora i zostaną przekazane na szkolny Kiermasz Bożonarodzeniowy
  • nagrody dla  laureatów oraz dyplomy za udział w konkursie zostaną wręczone do 13.12.2019r.
  • udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników  w zakresie niezbędnym do jego realizacji
  • przystąpienie do konkursu jest równoważne z akceptacją niniejszego regulaminu.