KONKURS PLASTYCZNO- TECHNICZNY

 „PARASOLKA”

parasolki.jpg 

 ORGANIZATORZY:   Emilia Naklicka, Marzena Chojnowska

 

CELE KONKURSU:

 

- Rozwijanie kreatywności;

- Rozwijanie aktywności twórczej dziecka;

- Doskonalenie umiejętności stosowania różnych technik plastycznych;

- Poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych;

- Poszukiwanie nowych środków wyrazu;

 

REGULAMIN KONKURSU: 

  1. Konkurs jest adresowany do uczniów kl. I-III uczęszczających do Świetlicy szkolnej.
  1. Każdy uczestnik może wykonać tylko 1 pracę wg własnej koncepcji.
  2. Format pracy –A3-, technika dowolna.
  3. Każda praca powinna być opatrzona metryczką na odwrocie: imię i nazwisko ucznia, wiek.
  1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa w składzie nauczycieli ze świetlicy.
  2. Ocenie podlegać będzie oryginalność, trafność ujęcia tematu konkursu.
  1. Laureaci otrzymają nagrody, wyróżnienia,podziękowania w formie dyplomów.
  1. Prace należy dostarczyć do 26 listopada 2018r. sala 220