Zapraszamy do samodzielnego wykonania kalendarza adwentowego dowolną techniką plastyczną.

Prace prosimy składać do 13 grudnia do pań Beaty Demko (s. 117) lub Barbary Gramery (s. 309).
Ocenie podlegać będzie oryginalność pomysłu, dobór i wykorzystanie materiałów, estetyka pracy.

Rozstrzygnięcie nastąpi 17 grudnia.

Beata Demko, Barbara Gramera