Konkurs plastyczny "Moja mała ojczyzna"

CELE KONKURSU:

  • zainteresowanie dzieci i młodzieży edukacją regionalną;
  • inspirowanie do własnej pracy twórczej;
  • wychowanie dzieci i młodzieży przez sztukę i dla sztuki.

 

UCZESTNICY:  uczniowie klas I – VIII

ZADANIE:  plastyczne przedstawienie najbliższej okolicy zamieszkania,
                      bliskiej sercu.

Tematem prac powinno być odniesienie się do obiektów, zabytków, przyrody, symboli charakterystycznych dla Gdańska i całej gminy.

 

FORMAT PRACY: dowolny

TECHNIKA: rysunek, malarstwo, grafika, kolaż

 

Podpisane prace składamy u wychowawców świetlicy kl. 2 (sala 116 lub 118) do dnia 31 PAŹDZIERNIKA 2018r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15-16 LISTOPADA 2018r.

 

Wszystkie zgłoszone prace konkursowe zostaną wyeksponowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku.