REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„ Noszę odblaski – jestem widoczny”


I.

                                                                              Organizatorzy:                                                                                  

Nina Pawlicka –Śledź

Marzena Chojnowska

 

II.

Cele konkursu:

- kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne,

- popularyzowanie wśród uczniów przepisów dotyczących bezpieczeństwa,

- poszerzanie wiedzy uczniów z zakresu odpowiedniego zachowania się w ruchu drogowym.

 

III.

Warunki uczestnictwa:

- konkurs skierowany jest dla uczniów klas oraz I- III oraz IV - VI szkoły podstawowej SP 12 w Gdańsku

- tematyka prac plastycznych dotyczy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym, uczestnicy tworzą indywidualnie poszczególne prace wykorzystując przy tym dowolną technikę,

- wszystkie prace plastyczne powinny być wykonane w formacie A4, każda praca ( na odwrocie kartki) powinna zawierać następujące informacje:

            imię i nazwisko autora, wiek, klasę

.

IV.

Kryteria oceny prac plastycznych:

- pomysłowość(2 pkt.),

- zgodność z tematem (3 pkt.),

- estetyka (1 pkt.),

- siła przekazu (1 pkt.).

 

V.

Termin i miejsce składania prac:

prace prosimy przekazać organizatorom;

Nina Pawlicka –Śledź sala 202

Marzena Chojnowska sala 222

 

do dnia  15 grudnia  2018 roku.

 

VI.

W składzie jury będą:

organizatorzy konkursu, oraz nauczyciel plastyki, którzy wybiorą po 3 prace plastyczne w dwóch kategoriach wiekowych - z klas I-III i IV-VI,

przewidziane są również wyróżnienia.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!