Konkurs przyrodniczo-plastyczny pt.:  „Zwiastuny wiosny” dla uczniów kl. 0 i 1

Regulamin

 1. Organizator:
 • Agnieszka Trętowska
 1. Cele:
 • kształtowanie wyobraźni plastycznej inspirowanej wiosenną tematyką
 • rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne w różnych materiałach, technikach i formach
 • popularyzowanie wiedzy o zwiastunach wiosny
 • promowanie dziecięcych talentów.
 • wspólne spędzanie czasu z rodzeństwem, rodzicami...
 1. Uczestnicy:
 • uczniowie klas O i 1.
 1. Tematyka konkursu:
 • Praca plastyczna winna koncentrować się wokół hasła: zwiastuny wiosny. Praca powinna być związana z pierwszymi oznakami wiosny, z wiosną budzącą się do życia. Dozwolona jest pomoc osób dorosłych przy wykonaniu pracy plastycznej.
 1. Technika: dowolna
 2. Format: tylko A4
 3. Termin: środa 13 marca 2019 roku.
 4. Prace należy dostarczać do sali nr 10 w małym budynku SP 12.
 5. Prace przechodzą na własność organizatora i zostaną wyeksponowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku z okazji Pierwszego dnia wiosny
 6. Prace powinny być podpisane na odwrocie: imię, nazwisko, wiek autora, klasa.
 7. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace.
 8. Prace niezgodne z regulaminem, oddane po terminie, nie będą brane pod uwagę.
 9. Komisja powołana przez organizatora wyłoni najciekawsze prace.
 10. Kryteria oceny:
 • Zgodność z tematem.
 • Walory artystyczne i estetyka wykonania.
 • Kreatywność i oryginalność w wykonaniu pracy.
 1. Wygrani nagrodzeni zostaną dyplomami i upominkami.
 2. Wyniki Konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły

 

Zapraszam do udziału w konkursie

       Wych. kl 1a – Agnieszka Trętowska