Na stronie Kuratorium Oświaty w zakładce Rodzice/uczniowie/konkursy przedmiotowe został zamieszczony komunikat pn. Komunikat – nowe terminy etapów szkolnych konkursów przedmiotowych.

Zostały ustalone przez Pomorskiego Kuratora Oświaty terminy przeprowadzenia na terenie szkół eliminacji (I stopnia) z następujących konkursów przedmiotowych: 

 

  1. Konkurs Biologiczny    -        8.12.2020 r.,   godz. 14:00 
  2. Konkurs Chemiczny     -        9.12.2020 r.,   godz. 14:00 
  3. Konkurs Informatyczny -      10.12.2020 r., godz. 14:00 

 

Uczestnicy konkursu winni stosować się do zapisów wewnętrznego regulaminu lub procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, a przede wszystkim o obowiązku noszenia maseczek, zachowaniu odpowiedniego dystansu pomiędzy uczestnikami. 

.

Szkolny koordynator konkursów- p. Wicedyrektor -M.Oszejko

m.oszejko@sp12.edu.gdansk.pl

.

Konkurs Biologiczny- p. J.Morawczyńska

j.morawczynska@sp12.edu.gdansk.pl

.

Konkurs Chemiczny –p. K.Sobieszczyk-Blandzi

k.sobieszczyk-blandzi@sp12.edu.gdansk.pl

.

Konkurs Informatyczny- p. K.Borkowska

k.borkowska@sp12.edu.gdansk.pl

.

Uczniów, którzy zgłosili się do konkursów w razie konieczności  proszę o kontakt z koordynatorami .

Dyrektor szkoły

Iwona Furmańczuk