„Najlepszy jest umiar”  - powiedział, jeden z mędrców starożytnego świata, Kleobulos z Lindos.

Opowiadanie o takim właśnie tytule przeczytali i w kreatywny sposób przedstawiali uczniowie klas 4-8 uczęszczający na etykę. I mimo, że tekst był jeden, przedstawienia poszczególnych grup różniły się od siebie.

Opracowała

Agnieszka Trętowska