Lekcja matematyki w klasie 1e. Symetria figur płaskich i przestrzennych z wykorzystaniem pomiaru linijką.