Szanowni Rodzice,

informuję, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.

Dziękuję Państwu za wspieranie swoich dzieci, nauczycieli i dyrekcji szkoły oraz wszelkie wysiłki wkładane w organizację nauczania na odległość.

 

Drodzy Uczniowie,

W dalszym ciągu kontynuujemy nauczanie na odległość  - do 24 maja 2020r.

Uczniów klas 8 informuję, iż egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca 2020 roku.

Dziękuję Wam za wytrwałość oraz opanowanie nowych umiejętności w zakresie posługiwania się aplikacją Teams oraz innymi komunikatorami.

Życzę Wam zdrowia i przypominam, iż obowiązuje Was przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ustalonych przez rząd w zakresie dbałości o własne zdrowie i życie. Pamiętajcie także o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w sieci podczas pracy zdalnej.

 

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie

Dyrektor Szkoły Iwona Furmańczuk