Gdańsk, 23 października 2020 r.

  Szanowni Rodzice i Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku!

         W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa Covid -19 w Trójmieście i innych dużych skupiskach ludności w Polsce, zgodnie z decyzjami podjętymi przez władze państwowe od dnia 26.10.20r. do dnia 08.11.20r.  wprowadzone zostają następujące zasady funkcjonowania szkoły:

1. zajęcia szkolne w klasach 0 – 3 oraz zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej odbywają się bez zmian, stacjonarnie według obowiązującego dotychczas planu,

2. zajęcia w klasach 4 – 8  odbywają się zdalnie z użyciem aplikacji TEAMS, również według obowiązującego dotychczas planu lekcji,

3. nie ulega zmianie rozkład przerw śródlekcyjnych,

4. termin zajęć pozalekcyjnych może ulec zmianie (informacje przekażą nauczyciele prowadzący),

5. biblioteka szkolna będzie czynna dla uczniów :

       klasy 1 – 3  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.

       klasy 4 – 8  z uwagi na obowiązujący zakaz samodzielnego poruszania się w godz. 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku poprzez zamówienie

       drogą elektroniczną przez dziennik gpe na adres: sp12.biblioteka@gmail.com. Odbiór zamówionych książek będzie przy głównej portierni.

       Książki będzie można wypożyczać przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.

       W dniach 2.11. – 13.11.20 r. biblioteka będzie nieczynna z uwagi na  kompleksową inwentaryzację zbiorów,

6. ze względu na higienę pracy uczniów przed komputerem jednostka lekcyjna będzie trwać 35 minut, przez pozostałe 10 minut nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów,

7. na każdej lekcji będzie sprawdzana i odnotowywana obecność uczniów,

8. rodzice zobowiązani są do terminowego usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach,

9. w przypadku braku możliwości uczestniczenia dziecka w lekcjach zdalnych z powodu choroby lub złego samopoczucia rodzice proszeni są o kontakt z wychowawcą klasy w celu ustalenia sposobu uzupełnienia treści realizowanych na zajęciach zdalnych,

10. uczniowie, którzy przebywają na kwarantannie, zobowiązani są uczestniczyć w lekcjach zdalnych ze swoją klasą (nie będą otrzymywać materiałów od nauczycieli),

11. w okresie od 26.10.20r. – 08.11.20r. zawieszone zostaje wydawanie obiadów dla uczniów klas 4 – 8, (wniesiona opłata zostanie odliczona automatycznie, prosimy rodziców o nietelefonowanie i niewysyłanie informacji droga elektroniczna w tej sprawie),

12. konkursy kuratoryjne z chemii, biologii i informatyki odbędą się w formie zdalnej Szczegółowe informacje zostaną przekazane poprzez koordynatorów do bezpośrednio zainteresowanych uczniów i ich rodziców,

13. w sytuacjach trudnych istnieje możliwość kontaktu telefonicznego z dyrekcją oraz pedagogiem szkolnym drogą elektroniczną przez GPE, w formie papierowej korespondencję można wrzucić do skrzynki podawczej perzy ochronie szkoły lub poprzez kontakt telefoniczny:

 

            sekretariat, dyrektor – (58)7850100

            wicedyrektorzy – (58)7850104, (58)7850142, 786121236, 577121268,

            pedagog – (58)7850105, 786121241

            

14. wszelkie wątpliwości oraz zapytania proszę kierować na adres wychowawców oraz dyrekcji szkoły:

 

            Iwona Furmańczuk – i.furmanczuk@sp12.edu.gdansk.pl

            Anna Jakubek – a.jakubek@sp12.edu.gdansk.pl

            Beata Koprowska – b.koprowska@sp12.edu.gdansk.pl

            Małgorzata Michalowska – m.michalowska@sp12.edu.gdansk.pl

            Marzena Oszejko – m.oszejko@sp12.edu.gdansk.pl

 

 

W trosce o nasze zdrowie apelujemy o przestrzeganie wszystkich obowiązujących zaleceń sanitarnych.

 

Z życzeniami zdrowia dla Państwa i Państwa Dzieci, a naszych Uczniów.

Dyrektor szkoły Iwona Furmańczuk