Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

 

nie planujemy wspólnej dla grup wiekowych  inauguracji nowego roku szkolnego. 

 

W celu ograniczenia ilości osób przebywających na terenie placówki prosimy, aby uczniowie klas II-III oraz V-VIII przybyli na rozpoczęcie roku bez rodziców i innych osób towarzyszących. Klasy pierwsze, czwarte (nowy wychowawca)  oraz oddziały przedszkolne mogą przyjść na rozpoczęcie roku z jednym rodzicem/opiekunem - spotkają się z wychowawcami w klasach, otrzymają plan lekcji i zostaną poinformowani o obowiązujących zasadach zachowania zawartych w Regulaminie. Uczniowie pozostałych klas spotykają się z wychowawcami bez rodziców/opiekunów. Podczas spotkania otrzymają plan i poznają zasady bezpieczeństwa na terenie szkoły.

Przypominamy rodzicom o obowiązku posiadania maseczki ochronnej na terenie szkoły w drogach komunikacyjnych oraz dezynfekcji rąk na teren szkoły.

Od 2 września 2020r. ze względu na bezpieczeństwo prosimy, aby rodzice nie wchodzili do szkoły.

W miesiącu wrześniu uczniowie nie będą korzystali ze szkolnej szatni, jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą.

Wszystkim Rodzicom/Opiekunom życzę dobrej współpracy ze szkołą oraz miłych przeżyć związanych z osiągnięciami Waszych dzieci.

 

Wskazówki dla rodziców:

- nie posyłaj do szkoły chorego dziecka

- organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu

- poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną

- przestrzegaj Regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

- przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłku

- przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich

- sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku

- sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły i nauczycieli

 

 

Drodzy Uczniowie,

spotykamy się po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej. Mam nadzieję, że każdy  z Was wypoczął i zatęsknił już za szkołą, koleżankami, kolegami, nauczycielami. Powracamy do szkolnych ławek. Dla wielu uczniów jest to kolejny rok edukacji, ale są też młodsi, którzy rozpoczną naukę w klasie pierwszej i oddziałach przedszkolnych. Wszystkim uczniom życzę, aby wkroczyli w nowy rok szkolny pełni energii. Niech szkoła będzie dla  Was miejscem rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań, ale również radości  i przyjaźni. Bądźcie ambitni w zdobywaniu wiedzy, odpowiedzialni w dokonywaniu wyborów oraz spełniajcie swoje marzenia. Mam nadzieję, że każdy z Was będzie mógł zaistnieć nie tylko jako uczeń, ale jako człowiek – z całym bogactwem doświadczeń i pragnień przy wsparciu nauczycieli.

Pamiętajmy o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w drodze i na terenie szkoły, które pomogą nam ustrzec się przed zakażeniem COVID-19.

 

Szanowni Nauczyciele/Pracownicy,

życzę Państwu wielu sukcesów pedagogicznych, radości oraz optymistycznego nastawienia  w każdym  dniu pracy. Niech Państwa oddanie, pasja, profesjonalizm w wykonywaniu pracy  staną się źródłem satysfakcji. Życzę wszystkim Pracownikom szkoły wielu osiągnięć, uznania w społeczeństwie  i poczucia dumy z własnego udziału w kształtowaniu przyszłości młodych pokoleń.

 

Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami wszystkie osoby przebywające na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku prosimy o zachowanie dystansu społecznego lub stosowanie maseczek. Rodziców klas 0, I, IV prosimy o posiadanie własnego długopisu. Zgodnie z zaleceniami musi być stworzony Rejestr osób przebywających w danej sali.