W Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt. „Wiersze ulubione” -Wanda Chotomska mogli brać udział uczniowie z klas I –III ze szkół podstawowych województwa pomorskiego. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie Pracy plastycznej do wybranego wiersza Wandy Chotomskiej.

Maja Ligęza stworzyła oryginalną i estetycznie wykonaną pracę.

Jury było zachwycone pomysłowością i przyznało Majce WYRÓŻNIENIE w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt. „Wiersze ulubione” -Wanda Chotomska.

 

Gratulujemy!!!

 

Opracowała: Agnieszka Trętowska