Dyrektor i nauczyciele Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gierałtowicach zorganizowali Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Śniegiem prószy", w którym udział wzięli uczniowie klasy 3A. Praca Malwiny Dudzik, wykonana w czasie zajęć lekcyjnych z p. A. Trętowską, zachwyciła Jury i zdobyła 1 miejsce w wysokiej rangi konkursie. GRATULUJEMY!!!