Pod koniec stycznia, uczniowie klas 7 i 8 uczestniczyli w lekcji kulturowej związanej z obchodami dnia Martina Luther King’a Jr. w Stanach Zjednoczonych. Uczniowie zapoznali się z działalnością aktywisty na rzecz równouprawnienia Afroamerykanów i zniesienia dyskryminacji rasowej oraz obejrzeli fragment popularnego przemówienia „I have a dream”. Ponadto, uczniowie tworzyli prace, w których opisywali swoje marzenia i plany na przyszłość. Celem lekcji było kształtowanie postawy szacunku i otwartości wobec innych kultur.

Lekcję zrealizowano w ramach innowacji pedagogicznej na rok szkolny 2020/2021 „Culture it! – rozwijamy wiedzę w zakresie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych”. 

Karolina Fudala-Sikora