20 listopada to Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. W oddziałach przedszkolnych odbyły się zajęcia, dzięki którym uczniom zostały przypomniane wiadomości dotyczące praw człowieka. Dzieci wiedzą, że każdego człowieka należy szanować i każdy zasługuje na szczęście.