Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie  Kangur Matematyczny 2019. Konkurs odbędzie się 21 marca 2019. Zgłoszenia składamy u nauczycieli matematyki w nieprzekraczalnym terminie do 11 stycznia 2019 r. Koszt 9 zł. Wraz z opłatą należy dostarczyć wypełnione i podpisane przez rodzica oświadczenie https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/oswiadczenie_rodzica.pdf.
Regulamin konkursu https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/regulamin.pdf.  
Adam Soborowski