Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie  Kangur Matematyczny 2020. Konkurs odbędzie się 19 marca 2020. Zgłoszenia składamy u nauczycieli matematyki w nieprzekraczalnym terminie do 11 stycznia 2020 r. Koszt 10 zł. Wraz z opłatą należy dostarczyć wypełnione i podpisane przez rodzica oświadczenie https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/rodo/zgoda_uczestnika_konkursu.pdf
Regulamin konkursu https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/regulamin.pdf