Zapraszamy uczniów klas 2 – 8 do udziału w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 2021. Konkurs odbędzie się 18 marca 2021, w zależności od formy pracy szkoły - zdalnie lub papierowo.

Zgłoszenia należy składać u nauczycieli matematyki lub wychowawców klas 2 -3 w nieprzekraczalnym terminie do 03.02 2021 r.

Koszt udziału w konkursie wynosi 10 zł. Wpłaty należy dokonać na konto Rady Rodziców: 56 1160 2202 0000 0002 5050 7922. W tytule przelewu koniecznie należy podać: Opłata za konkurs Kangur 2021, imię i nazwisko, klasę ucznia.

Ponadto należy dostarczyć do szkoły wypełnione i podpisane przez rodzica oświadczenie. Oświadczenia rodziców uczniów klas 4 – 8 należy złożyć w skrzynce podawczej przy portierni głównej, zaś uczniów klas 2 – 3 u wychowawców.

Regulamin konkursu i wzór oświadczenia rodzica znajdują się w załącznikach.