Na przełomie maja i czerwca, uczniowie uczestniczyli w lekcji dotyczącej Dnia Matki (Mother’s Day). W trakcie zajęć, uczniowie poznali genezę Dnia Matki, słownictwo związane z profesjami swoich mam, poznali sławne mamy świata i ich rodziny oraz miały możliwość udzielenia odpowiedzi na pytanie "Co powoduje, że mama jest wyjątkowa?". Zwieńczeniem lekcji były projekty, w których uczniowie klas młodszych mieli za zadanie wykonać kartkę z własnym wierszykiem dla mamy, natomiast uczniowie starszych klas mieli przeprowadzić wywiady ze swoimi mamami, po czym zrobić na podstawie tego charakterystykę mamy.

Celem projektu było poznanie nowego słownictwa oraz ćwiczenie umiejętności mówienia i pisania.