Najbliższe zebranie RR 24 maja godzina 18.00
24 maja proszę o wpłatę na zdjęcia na zebraniu RR,
bardzo proszę o odliczone pieniądze oraz podpisaną kopertę nr klasy i ilość zamawianych zdjęć. 
Monika Dargacz- przewodnicząca Rady Rodziców