Szanowni Państwo,

Od 26.04.2021r. uczniowie klas I-III będą realizować naukę w systemie hybrydowym.

W związku z powyższym klasy I-III pracują według następującego harmonogramu:

  • Od 26.04.2021r. do 30.04.2021r.
  • w nauce stacjonarnej będą uczestniczyły wszystkie klasy 3 oraz klasy 2c, 2d, 2e
  • w nauce zdalnej – wszystkie klasy 1 oraz 2a, 2b

 

  • w kolejnym tygodniu od 04.05.2021r. do 07.05.2021r.
  • w nauce stacjonarnej będą uczestniczyły wszystkie klasy 1 oraz klasy 2a, 2b
  • w nauce zdalnej – wszystkie klasy 3 oraz 2c, 2d, 2e

 

Dla uczniów uczących się stacjonarnie prowadzona będzie opieka świetlicowa oraz wydawane obiady.

W sprawie obiadów można kontaktować się mailowo obiady@sp12.gda.pl

 

                                                                                                    Małgorzata Michałowska
                                                                                                                p.o. dyrektora