Szanowni Rodzice,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w dniach 15.03.-28.03.2021r. nauka w klasach I-III odbywać się będzie w formie hybrydowej według harmonogramu:

· 15-19 marca 2021r.

- w nauce stacjonarnej będą uczestniczyły wszystkie klasy 1 oraz klasy 2a, 2b

- w nauce zdalnej – wszystkie klasy 3 oraz 2c, 2d, 2e

· 22-26 marca.2021r.

- w nauce stacjonarnej będą uczestniczyły wszystkie klasy3 oraz klasy 2c, 2d, 2e

- w nauce zdalnej – wszystkie klasy 1 oraz 2a, 2b

Małgorzata Michałowska p.o. dyrektora