Kody zdających egzamin ósmoklasisty są do odebrania przez absolwentów szkoły

od poniedziałku  06.07.2020r. do 10.07.2020 r. w godzinach 9.00 -14.00.