20 Listopada obchodzony jest w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Tegorocznym  hasłem przewodnim jest dzieciństwo: „Dla każdego dziecka Dzieciństwo.” Kolor niebieski symbolizuje solidarność ze wszystkimi dziećmi na świecie, również z tymi, których prawa nie są przestrzegane.

Cała szkoła spisała się na medal! Przyłączyliśmy się do setek tysięcy mieszkańców innych krajów, angażujących się w globalne obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka razem z UNICEF.

W dniu dzisiejszym zostały przeprowadzone zajęcia w oparciu o przygotowane prze UNICEF scenariusze lekcji, przybliżające uczniom Konwencję o prawach dziecka.

Podczas zajęć dzieci z klas 0 dowiedziały się, jakie mają prawa, oraz, że wszyscy jesteśmy równi, niezależnie od wieku, rasy płci, czy pochodzenia.

Uczniowie młodszych klas przygotowali w grupach plakaty, nawiązujące do praw i obowiązków wszystkich dzieci.

Członkowie Samorządu Uczniowskiego przygotowali audycję radiową, którą wysłuchali uczniowie całej szkoły. Przedstawicielki Samorządu przybliżyły kolegom i koleżankom genezę powstania Konwencji o Prawach Dziecka, zawarte w niej prawa, a także historyczną postać Janusza Korczaka - prekursora walki o najmłodszych.

Słowa byłego rzecznika Praw Dziecka będą zawsze aktualne i niech niosą  ważne przesłanie wszystkim dzieciom i nam –dorosłym.

„Drodzy Młodzi Przyjaciele,

(…) Z całego serca życzę Wam, aby Wasze prawa zapisane m.in. w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konwencji o prawach dziecka były zawsze i bezdyskusyjnie przestrzegane. Pamiętajcie, że macie prawo domagać się od dorosłych pełnego respektowania przysługujących Wam praw. To nie są przywileje za dobre sprawowanie. Macie je dlatego, że jesteście ludźmi. Nie zapominajcie proszę, że każdego człowieka, niezależnie od wieku, kraju pochodzenia, koloru skóry, czy wyznawanej religii, należy traktować z godnością i należnym mu szacunkiem. Proszę też abyście pamiętali, że tam gdzie kończą się Wasze prawa zaczynają się prawa drugiego człowieka i nie można korzystając ze swoich praw naruszać praw drugiego człowieka. Życzę Wam wspaniałego, bezpiecznego i pogodnego dzieciństwa.

Drodzy Dorośli,

prawa dziecka nigdy nie stały i nie stoją w opozycji do praw osób dorosłych – są tak samo prawami człowieka. Nie są one żadnym dodatkiem do systemu ochrony praw człowieka, ale równorzędnym i niezbędnym jego elementem. Uszlachetniają ten system i czynią, że wszystkie dzieci są bezpieczniejsze. Uczmy zatem dzieci ich praw i tego jak w mądry sposób z nich korzystać. Chciałbym aby prawa dziecka były dla wszystkich dorosłych codziennością, oczywistością i nie podlegały kontestacji, gdyż służą one jedynie ochronie dobra najmłodszych.  

W tym szczególnym dniu pragnę przypomnieć przesłanie Ireny Sendlerowej, (…) : Dopóki będę żyła, dopóki mi sił starczy, zawsze będę mówiła, że najważniejsze na świecie i w życiu jest Dobro. – tym Dobrem we współczesnym świecie może być ochrona praw najmłodszych oraz traktowanie ich z należnym szacunkiem, nie tylko dzisiaj, ale przez każdy dzień w roku.

Serdecznie pozdrawiam. pozostaję z wyrazami szacunku

Wasz Rzecznik

Marek Michalak” - Rzecznik Praw Dziecka (2008-2018)