Zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-3 do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym  “IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ” organizowanym przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi wszystkich polskich rodzin, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również – a może nawet przede wszystkim – kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych.

Aby wziąć udział w przeglądzie należy wykonać kartkę świąteczną ( płaska praca plastyczna formatu A4, technika dowolna) w jednej z dwóch kategorii: a. kartka wykonana samodzielnie,  b. kartka wykonana we współpracy z rodzicem.

Prace, opisane zgodnie z regulaminem wraz ze zgodą rodziców należy złożyć do 3 grudnia 2018r. do koordynatora konkursu w naszej szkole (Katarzyna Kotarska-Grzenia, sala. 119).

 4 grudnia zostanie przeprowadzony wewnętrzny przegląd prac, dzięki któremu zostaną wybrane prace do przesłania na konkurs ogólnopolski.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie proszę o zapoznanie się z regulaminem, dostępnym w załączniku.

K. Kotarska-Grzenia