Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Zimowe Ptakoliczenie"

 
Zapraszam do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Zimowe Ptakoliczenie", którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 14 w Gdańsku, a patronem OTOP.
W konkursie może wziąć udział każdy uczeń naszej szkoły .
Aby wziąć w nim udział należy wykonać maksymalnie 2 prace przedstawiające ptaki zimujące w Polsce- może to być portret jednego ptaka, kilka ptaków w zimowej aurze lub scena z Zimowego Ptakoliczenia z ptakami w tle.
Format pracy A3, technika pracy płaska dowolna (nie należy przyklejać ziaren, kaszy itp).
Podpisaną pracę na odwrocie (imię, nazwisko, klasa) należy przynieść do p. Ewy Grzymała- sala 201.
Po dostarczeniu pracy uczeń otrzyma formularz zgody, który wypełniają rodzice. Formularz ten uczeń przynosi do szkoły i nakleja na swoją pracę.
 
Serdecznie zapraszam, Ewa Grzymała