Szanowni Państwo,

od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w naszej szkole.

        Zajęcia dydaktyczne realizowane będą w formie zdalnej (wszelkie informacje
o sposobie realizacji przekaże wychowawca klasy).

Dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz dzieci, których rodzice, realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 zapewnione będą zajęcia opiekuńcze.

        W tym czasie nie będą wydawane obiady, dlatego proszę o zaopatrzenie dzieci w suchy prowiant i wodę.

Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły
o objęcie ich dziecka opieką (po wzór formularza proszę zgłosić się do wychowawcy klasy).

                                                                                    

                                                                                      Małgorzata Michałowska

                                                                                           p.o. dyrektora szkoły