OPŁATA ZA OBIADY

W LISTOPADZIE 2018r.WYNOSI:

20 x 7,85= 157,00 ZŁ

(odliczono 1.11.2018 - Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(odliczono 12.11.2018 - Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

 

PRZYPOMINAMY, ŻE WPŁATA POWINNA WPŁYNĄĆ NA KONTO SZKOŁY NAJPÓŹNIEJ DO 10-TEGO DNIA LISTOPADA.

Brak wpłaty na koncie do 10-tego każdego miesiąca skutkuje niewydaniem dziecku posiłku w dniu następnym, aż do uregulowania należności

Opłatę przekazujemy na konto 10 1240 1268 1111 0010 3839 1357

W tytule wpisujemy:

SP12,imię i nazwisko dziecka, klasa, za jaki miesiąc opłata.