Drodzy Uczniowie,
Szanowni Rodzice,

Znowu razem

Od 4 maja 2021r. w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy, zgodnie z harmonogramem, do normalnej pracy szkoły.

  • Od 4 maja br. do nauki stacjonarnej w szkole wracają uczniowie klas I-III .
  • Od 17 maja br. planowany jest powrót do szkoły uczniów klas IV-VIII, którzy przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym.

Szczegóły pracy klas IV-VIII w tym okresie podane zostaną przez wychowawców klas oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły i szkolnym fb.
Proszę o śledzenie komunikatów.

  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie.

Aby umożliwić wszystkim bezpieczny powrót, zajęcia w szkole będą odbywały się w oparciu o obowiązujące obostrzenia sanitarne, z uwzględnieniem wytycznych przekazanych przez MEiN, MZ, GIS, możliwych do realizacji na terenie naszej placówki oraz wewnętrznych procedur.
 Przypominam, że do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie nie wykazujący objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych, których domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub na kwarantannie.

              Czekamy na Was !

                                                   

                                                                                                   Małgorzata Michałowska
                                                                                                            p.o.dyrektora