W załączniku znajduje się informacja od dyrektora szkoły dotycząca organizacji nauczania hybrydowego dla klas IV-VIII od dnia 17 maja 2021r.