Ostatnie Zebranie Rady Rordziców
12.06.2019r. godzina 18.00 szkolna stołówka.
Serdecznie Zapraszamy
Monika Dargacz- Przewodnicząca Rady Rodziców