"Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie"

Henryk Sienkiewicz

Drodzy Darczyńcy
Jesteśmy bardzo wdzięczni za włączenie się w tegoroczną akcję "Paczka od klasy". Wasza ofiarność i otwarte serce na potrzeby dzieci chorych i ich rodzin pozwoliły przygotować świąteczną pomoc dla wielu podopiecznych Hospicjum im. Ks. Dudkiewicza w Gdańsku. Dziękujemy za Waszą hojność i wielkoduszność.
Organizatorzy akcji:
Szkolne Koło Caritas, Samorząd Uczniowski.