Dziękujemy wszystkim klasom, które włączyły się w tegoroczną akcję "Paczka od klasy dla hospicjum". Przypominamy, że termin składania paczek w naszej szkole upływa dnia 15 listopada 2019 roku.