Pierwsza Edycja Budżetu Uczniowskiego
Zakwalifikowane projekty to projekt klasy 4f oraz projekt Bogdana Brkić 5e.
Oba projekty mieszczą się w założonym budżecie 2000 zł, zatem oba zostaną zrealizowane i nie będą podlegać głosowaniu.
Serdecznie gratulujemy!!!!!
Już dziś zapraszamy na drugą edycję, która odbędzie się w przyszłym roku szkolnym 2019/2020
Monika Dargacz- Przewodnicząca Rady Rodziców