W czwartek 14 marca uczniowie klasy pierwszej uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych na terenie Europejskiego Centrum Solidarności pt.  PODRÓŻ Z PRZYGODAMI.

Młodzi podróżnicy odbyli podróż w czasie, przenosząc się w lata młodości dziadków i babć. Oglądali dawne sprzęty, takie jak telewizor, gramofon, radio, maszyna do pisania. Największym zaskoczeniem dla dzieci był sposób  wykręcania numerów na telefonie stacjonarnym.

Uczniowie odkryli stoczniowe sekrety  i w aktywny sposób poznali wystawę stałą ECS.

Agnieszka Trętowska