Pierwsze Zebranie Rady Rodziców
z nowo wybranymi trójkami klasowymi
odbędzie się 20.09.2019 o godzinie 18.00 w szkolnej stołówce.
Serdecznie zapraszam
Monika Dargacz- przewodnicząca Rady Rodziców