Pierwsze Zebranie Rady Rodziców
z nowo wybranymi trójkami klasowymi - jeden przedstawiciel na klasę. 
odbędzie się 23.09.2021 o godzinie 18.00 w sali gimnastycznej.
Serdecznie zapraszam
Monika Dargacz- przewodnicząca Rady Rodziców