Szanowni Rodzice,

Organ Prowadzący może wyrazić zgodę na zawieszenie w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Gdańsk zajęć

dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych w klasach 4-8 od 26.10.2020r do 27.11.2020r., z uwagi na aktualną sytuację

epidemiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów. Powyższa zgoda wchodzi w życie po uzyskaniu pozytywnej opinii

Państwowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku. Zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik

kształcenia na odległość. Zwracam się z prośbą o wyrażenie opinii dla zaproponowanego rozwiązania.  Link do ankiety roześlą

wychowawcy klas 4-8 w dniu dzisiejszym po godzinie 19.00.

Ankietę proszę wypełnić do dnia 22 października 2020r. do godz. 10.00.

 

Dyrektor Szkoły - Iwona Furmańczuk