Dyrekcja oraz Rada Pedagogiczna  
Szkoły Podstawowej nr 12  w Gdańsku

dziękuje Radzie Rodziców za zakup
dodatkowych podręczników
dla uczniów klas 4,5,7.

 Podręczniki są dostępne w wyznaczonych salach:

Klasa 4

j. polski – s. 304

matematyka – s.217

przyroda s. 201, 308

Klasa 5

j. polski –s. 302

matematyka – s. 306

Klasa 7

j. polski – s. 303

historia –s. 229

matematyka –s.210

 

Uczniowie w/w podręczniki mogą pozostawiać w domu,
 co w znacznym stopniu zmniejszy obciążenie plecaków.