Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców SP12 za sfinansowanie sprzętu sportowego.

Nauczyciele wychowania fizycznego