Wzorem lat poprzednich dnia 05.04 i 07.04. 2019 roku zorganizowana została w naszej szkole akcja "Pola Nadziei". Kampania miała na celu niesienie pomocy materialnej pomorskim hospicjom. Uwrażliwiała też uczniów na problemy ludzi cierpiących, potrzebujących opieki i pomocy innych. Akcja rozpoczęła się 05.04.2019 roku "Dniem Żółtym", następnie 07.04 uczniowie - wolontariusze wraz z opiekunami - nauczycielami ze Szkoły Podstawowej nr 12 kwestowali przy parafii św. Ojca Pio na rzecz hospicjów. Wolontariusze zebrali podczas kwesty kwotę 5483,47 złotych. Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i wolontariuszom za włączenie się w to szlachetne dzieło.

Joanna Pałaszewska